Melissa Peelen

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Kant-en-klare website

 1. Algemeen

1. Melissa Peelen- Online Zichtbaarheid gevestigd te Nieuwegein. Het Kvk-nummer van Melissa Peelen: 76807231. 

2. Het BTW-nummer van Melissa Peelen is NL003117135B04  

3. Definities:

 • Algemene voorwaarden zijn de uitgangspunten die gelden ten aanzien van de bedrijfsvoering en dienstverlening van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid.
 • Opdrachtnemer is Melissa Peelen.
 • Opdrachtgever is een onderneming die Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid aanstelt ten uitvoering van hetgeen dat men overeengekomen is.
 • Kant-en-klare website: Een volledig ontworpen en gebouwde website die door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid aan de klant wordt verkocht voor gebruik onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven.
 • Abonnementsvormen: Onder abonnementsvormen verstaan we een overeenkomst waarbij de klant zich verbindt om regelmatig een vast bedrag te betalen in ruil voor toegang tot een dienst van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn. 
 1. Licentieverlening
 • Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid verleent de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de kant-en-klare website te gebruiken.
 • De licentie staat het gebruik van de website toe voor één enkele commerciële of persoonlijke entiteit en is niet geldig voor meervoudig gebruik of voor gebruik door meerdere entiteiten.

 

 1. Beperkingen
 • De klant mag de kant-en-klare website niet doorverkopen, verhuren, sublicentiëren of anderszins distribueren aan derden.
 • Aanzienlijke wijzigingen aan de structurele opmaak, inhoudelijke structuur of visuele componenten van de website zijn toegestaan. Echter valt dit onder het eigen risico, en is dit mogelijk nadat de website in uw bezit is. 

 

 1. Auteursrecht en Eigendom
 • Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, van de kant-en-klare website blijven eigendom van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van de kant-en-klare website, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en gegevensverlies.

 

 1. Ondersteuning en Updates – 12 maanden online support 
 • Ondersteuning voor de kant-en-klare website wordt verleend voor een periode van 12 maanden na aankoop. Verlengde ondersteuning is beschikbaar tegen een extra vergoeding.
 • Updates voor de website worden verstrekt gedurende een periode van 12 maanden na de aankoopdatum.
 • Betaalde plug-ins zijn inbegrepen zolang de klant recht heeft op online support en/of onderhoud. Daarna wordt een nieuw aanbod gedaan of kan de klant de plug-ins zelf aanschaffen. 
 • Lees de aanvullende voorwaarden voor online support en abonnementsvormen hier. 

 

 1. Beëindiging
 • De abonnementsvorm en de rechten verleend onder deze voorwaarden kan aanzeiden klant vroegtijdig schriftelijk worden beëindigd. Het nog openstaande bedrag tot aan het einde van de looptijd zal voldaan moeten worden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 • De abonnementsvorm en de rechten verleend onder deze voorwaarden kunnen worden beëindigd door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid indien de klant enige bepaling van deze voorwaarden schendt. Na beëindiging moet de klant het gebruik van de website staken en alle kopieën van de materialen vernietigen.

 

 1. Diversen
 • Deze aanvullende voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid. In het geval van conflicten tussen de algemene voorwaarden en deze aanvullende voorwaarden, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang.

Vraag jouw kant-en-klaar website nu aan!

Vraag hier website onderhoud en/of support aan.

Waar kan ik je mee helpen?

Op werkdagen ontvang je binnen 48 uur reactie.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en ontvang een offerte op maat!

Waar ben je naar op zoek?

Op werkdagen binnen 48 uur een offerte!

*De offerte is op basis van de aangegeven specificaties. Extra opties kunnen op een later moment toegevoegd worden.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en ontvang een offerte op maat!

Aantal pagina's op de website
Extra functionaliteiten

Op werkdagen binnen 48 uur een offerte!

*De offerte is op basis van de aangegeven specificaties. Extra opties, functionaliteiten en/of pagina's uitgesloten kunnen op een later moment toegevoegd worden.